CSDN博客

img 3p

给所用准备当老板的程序员们

发表于2001/5/29 16:25:00  2901人阅读

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我是一个新手,正在学习Delphi,我很想和大家讨论一下,做程序员的出路,我想这个问题很多人都在考虑,或者很多人已经在实践,这里我说说我自己的看法:

 1、在软件公司工作,优秀点的每年领几十万年薪,差点的每月有点饭钱就不错了。三四十岁后再说吧。

2、有好作品的还可以和软件销售公司合作,当当股东,分分红,不过要有很好的机遇哦。

3、自己做老板,当然有很大的风险了,有这种想法的大多是有工作,并且热爱编程的人哦,搞不好也不会没有饭吃。

我只有这写想法了,再见!

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img