CSDN博客

img NOMADY

几个常用的javascript函数,非常有用,爽~~~~~

发表于2004/10/10 10:52:00  1115人阅读

<script language="JavaScript">

function isEmpty(pObj,errMsg){
 var obj = eval(pObj);
 if( obj == null || Trim(obj.value) == ""){
  if (errMsg == null || errMsg =="")
   alert("输入为空!");
  else
   alert(errMsg);
  obj.focus();
  return false;
 }
 return true;
}

//判断是否是数字
function isNumber(pObj,errMsg){
 var obj = eval(pObj);
 strRef = "1234567890";
 if(!isEmpty(pObj,errMsg))return false;
 for (i=0;i<obj.value.length;i++) {
  tempChar= obj.value.substring(i,i+1);
  if (strRef.indexOf(tempChar,0)==-1) {
   if (errMsg == null || errMsg =="")
    alert("数据不符合要求,请检查");
   else
    alert(errMsg);
   if(obj.type=="text")
    obj.focus();
   return false;
  }
 }
 return true;
}

function Trim(str){
 if(str.charAt(0) == " "){
  str = str.slice(1);
  str = Trim(str);
 }
 return str;
}

function isLeapYear(year)
{
 if((year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0))
 {
 return true;
 } 
 return false;
}

function isEmpty(pObj,errMsg){
 var obj = eval(pObj);
 if( obj == null || Trim(obj.value) == ""){
  if (errMsg == null || errMsg =="")
   alert("输入为空!");
  else
   alert(errMsg);
  obj.focus();
  return false;
 }
 return true;
}
//判断是否是数字
function isNumber(pObj,errMsg){
 var obj = eval(pObj);
 strRef = "1234567890";
 if(!isEmpty(pObj,errMsg))return false;
 for (i=0;i<obj.value.length;i++) {
  tempChar= obj.value.substring(i,i+1);
  if (strRef.indexOf(tempChar,0)==-1) {
   if (errMsg == null || errMsg =="")
    alert("数据不符合要求,请检查");
   else
    alert(errMsg);
   if(obj.type=="text")
    obj.focus();
   return false;
  }
 }
 return true;
}

//判断是否是数字,数字可以为负数
function isNegative(pObj,errMsg){
 var obj = eval(pObj);
 strRef = "1234567890-";
 if(!isEmpty(pObj,errMsg))return false;
 for (i=0;i<obj.value.length;i++) {
  tempChar= obj.value.substring(i,i+1);
  if (strRef.indexOf(tempChar,0)==-1) {
   if (errMsg == null || errMsg =="")
    alert("数据不符合要求,请检查");
   else
    alert(errMsg);
   if(obj.type=="text")
    obj.focus();
   return false;
  }else{
   if(i>0){
    if(obj.value.substring(i,i+1)=="-"){
     if (errMsg == null || errMsg =="")
      alert("数据不符合要求,请检查");
     else
      alert(errMsg);  
     if(obj.type=="text")
     obj.focus();
     return false;
    }
   }
  }
 }
 return true;
}

//判断是否是钱的形式
function isMoney(pObj,errMsg){
 var obj = eval(pObj);
 strRef = "1234567890.";
 if(!isEmpty(pObj,errMsg)) return false;
 for (i=0;i<obj.value.length;i++) {
  tempChar= obj.value.substring(i,i+1);
  if (strRef.indexOf(tempChar,0)==-1) {
   if (errMsg == null || errMsg =="")
    alert("数据不符合要求,请检查");
   else
    alert(errMsg);  
   if(obj.type=="text")
    obj.focus();
   return false;
  }else{
   tempLen=obj.value.indexOf(".");
   if(tempLen!=-1){
    strLen=obj.value.substring(tempLen+1,obj.value.length);
    if(strLen.length>2){
     if (errMsg == null || errMsg =="")
      alert("数据不符合要求,请检查");
     else
      alert(errMsg);  
     if(obj.type=="text")
     obj.focus();
     return false;
    }
   }
  }
 }
 return true;
}

function verifyEmail(emailad) {
  var exclude=/[^@/-/./w]|^[_@/./-]|[/._/-]{2}|[@/.]{2}|(@)[^@]*/1/;
  var check=/@[/w/-]+/./;
  var checkend=//.[a-zA-Z]{2,3}$/;
  if(((emailad.search(exclude) != -1)||(emailad.search(check)) == -1)||(emailad.search(checkend) == -1)){
    return false;
  }
}

function isDate(checktext){
var datetime;
var year,month,day;
var gone,gtwo;
if(Trim(checktext.value)!=""){
 datetime=Trim(checktext.value);
 if(datetime.length==10){
  year=datetime.substring(0,4);
  if(isNaN(year)==true){
   alert("请输入日期!格式为(yyyy-mm-dd) /n例(2001-01-01)!");
   checktext.focus();
   return false;
  }
  gone=datetime.substring(4,5);
  month=datetime.substring(5,7);
  if(isNaN(month)==true){
   alert("请输入日期!格式为(yyyy-mm-dd) /n例(2001-01-01)!");
   checktext.focus();
   return false;
  }
  gtwo=datetime.substring(7,8);
  day=datetime.substring(8,10);
  if(isNaN(day)==true){
   alert("请输入日期!格式为(yyyy-mm-dd) /n例(2001-01-01)!");
   checktext.focus();
   return false;
  }
  if((gone=="-")&&(gtwo=="-")){
   if(month<1||month>12) {
    alert("月份必须在01和12之间!");
    checktext.focus();
    return false;
    }
   if(day<1||day>31){
    alert("日期必须在01和31之间!");
    checktext.focus();
    return false;
   }else{
    if(month==2){ 
     if(isLeapYear(year)&&day>29){
       alert("二月份日期必须在01到29之间!");
       checktext.focus();
       return false;
     }      
     if(!isLeapYear(year)&&day>28){
       alert("二月份日期必须在01到28之间!");
       checktext.focus();
       return false;
     }
    }
    if((month==4||month==6||month==9||month==11)&&(day>30)){
     alert("在四,六,九,十一月份 /n日期必须在01到30之间!");
     checktext.focus();
     return false;
    }
   }
  }else{
   alert("请输入日期!格式为(yyyy-mm-dd) /n例(2001-01-01)");
   checktext.focus();
   return false;
  }
 }else{
  alert("请输入日期!格式为(yyyy-mm-dd) /n例(2001-01-01)");
  checktext.focus();
  return false;
 }
}else{
 return true;
}
return true;
}

</SCRIPT>

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img