CSDN博客

img THJsword

你我之间

发表于2004/9/14 13:44:00  731人阅读

你在远方
却在我的心上
我在窗前
却在你的梦里

你在忙碌
却在我心上悠闲
我在思念
却在你无意中进行

你在歌唱
却在我视线模糊
我在难过
却在你一句问候间平息

你在生活
却在我空间消散
我在活着
却在你的身旁死亡

你不留意的
却在我生命中走过
你不小心的
我在窗前
却在你的梦里

你在忙碌
却在我心上悠闲
我在思念
却在你无意中进行

你在歌唱
却在我视线模糊
我在难过
却在你一句问候间平息

你在生活
却在我空间消散
我在活着
却在你的身旁死亡

你不留意的
却在我生命中走过
你不小心的
却在我生命中留下

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img