CSDN博客

img TimeFlying

心态的力量

发表于2004/10/21 13:39:00  583人阅读

 你改变不了环境,但你可以改变自己

        
        你改变不了事实,但你可以改变态度;


       
你改变不了过去,但你可以改变现在;


       
你不能控制他人,但你可以掌握自己;


       
你不能预知明天,但你可以把握今天;


       
你不可能样样顺利,但你可以事事尽心;


       
你不能左右天气,但你可以改变心情;


       
你不能选择容貌,但可以展现笑容;


       
是的,其实,心态有时候比什么都重要。

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img