CSDN博客

img aneddy

从明天起,做一个幸福的人[海子]

发表于2004/11/4 9:22:00  947人阅读

分类: 旅途日记

    从明天起,做一个幸福的人      
 喂马,劈柴,周游世界     
 从明天起,关心粮食和蔬菜     
 我有一所房子,面朝大海,春暖花开     
      
 从明天起,和每一个亲人通信     
 诉他们我的幸福     
 那幸福的闪电告诉我的     
 我将告诉每一个人     
      
 给每一条河每一座山取一个温暖的名字     
 陌生人,我也为你祝福     
 愿你有一个灿烂的前程     
 愿你有情人终成眷属     
 愿你在尘世获的幸福     
 我只愿面朝大海,春暖花开
阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img