CSDN博客

img cker

C++Builder和Delphi中的复活节彩蛋

发表于2001/2/17 22:06:00  1485人阅读

分类: BCB/DELPHI

 

 

 

C++BuilderDelphi中的复活节彩蛋

许多软件中都带有复活节彩蛋,也是程序员们辛苦工作时的一个小小乐趣吧。C++BuilderDelphi当然也不会例外。当您打开它们的about对话框后再按下以下的组合键:

1.      小组人员名单                ALT + TEAM

2.      R&D开发人员名单            ALT + DEVELOPERS

3.      质量保证人员名单          ALT + QUALITY

 

您是不是也想在自己的软件中加上自己的复活节彩蛋呢?

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img