CSDN博客

img msnetc

独上青天揽明月 直下沧海会蛟龙

发表于2008/10/1 22:08:00  678人阅读

天空 好蓝好蓝的
我想飞上天空
自由翱翔 无拘无束
可惜我没有翅膀
不过有个念头闪过来
飞天需要翅膀吗
若飞天需要翅膀  那我宁可不飞天了


海水 好蓝好蓝的
我想潜入海底
处龙宫中 阅讀金经
可惜我不会游泳
似乎有人告诉我
下海需要游泳吗
若下海需要游泳  我宁可不下海了

 
                                                              Miao Jack
                                                              2008-10-01 23:00
0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img