CSDN博客

img roshui

数据仓库建模的十条意见

发表于2004/10/29 17:25:00  1139人阅读

数据仓库建模的十条意见

1)        必须回答紧迫的问题;

2)        必须有正确的事实表;

3)        将有正确的维表,描述必须按最终用户的业务术语表达;

4)        必须理解数据仓库所影响的公司过程或影响数据仓库的公司过程;

5)        对于事实表,应该有正确的“粒度”;

6)        根据需要存储正确长度的公司历史数据;

7)        以一种对于公司有意义的方式来集成所有必要的数据;

8)        创建必要的总结表;

9)        创建必要的索引;

10)     能够加载数据仓库数据库并使它以一种适宜的方式可用。

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img