CSDN博客

img yangfanai

★引子★:保留的含义㈠

发表于2004/2/20 11:39:00  538人阅读

       我们在DOS时代,看中断向量表时经常看到“保留”二字。但大家 有谁知道它的含义呢?在DOS时代的保留代表的是对机器绝对的控制。在WINDOWS时代它可能就代表未知的功能和软件内部的阴谋……
       “保留”在我看来大概有以下几个意思:
                       1.工程师对软件功能留下的增加空间。
                       2.未知的功能
                       3.后门(虽然我不愿这样想,但它是真实存在的)
         你认为呢?

 

(请继续关注㈡DOS下的保留)

 
               

 

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img