CSDN博客

img zblue78

日期组件的使用

发表于2004/9/21 10:16:00  1041人阅读

分类: Asp&dotNet

点击a.asp的教育背景之后用onclick跳出窗口b.asp,点击b.asp的input框之后再跳出日期选择器,选日期数值返回b.asp.
现在的问题是,当打开b.asp之后,选择日期的时候不能再跳出新窗口.也就是父页下的子页的子页不能开新窗口,只能在子页中出现(孙页不能打开).
a.asp
教育背景
 
b.asp

 
c.htm是一个日期选择器,用javascript返回数值给b.asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img